Aleksandra Magdincheva

31 објава
Сандра е извонреден преведувач на англиски јазик, познат по своите прецизни јазични вештини и љубовта кон музиката. Со вештина да ги преведува нијансите на еден јазик на друг, таа внесува уникатен спој на лингвистичка извонредност и вистинска страст во нејзината работа.