Vasil Buraliev

49 објави
Васил Буралиев е основач и главен уредник на Music Nonstop Today. Како визионер на веб-страницата на VBU Music Registry, препознаена од инкубаторот HEMI, Васил комбинира претприемачки острина со солидна позадина во управувањето проекти во музичката индустрија стакната преку обуката на МОСТ. Неговите набљудувања, истражувања и анализи на современиот музички пејзаж не само што го обликуваа успехот на Music Nonstop Today, туку придонесоа и за подлабоко разбирање на динамиката на индустријата.